Page 4 - Plesner CSR 2019_DK
P. 4

Pro Bono
God energi i pro bono rådgivning
LÆS MERE OM PLESNERS PRO BONO POLITIK
PLESNER HAR I DET SENESTE ÅR SKABT MERE FLEKSIBLE RAMMER FOR PRO BONO RÅDGIVNINGEN, DER EFFEKTIVT UNDERSTØTTER OPGAVELØSNING OG STYRKER SAMARBEJDET MED UDVALGTE DANSKE HJÆLPEORGANISATIONER.
De hjælpeorganisationer, der i dag modtager gratis juridisk rådgivning fra Plesner, høster nu frugterne af den interne procesoptimering, der for et par år siden blev gennemført for at effektivisere pro bono indsatsen.
"Vi kan roligt sige, at pro bono ordningen fungerer meget bedre i dag. Fokusering og effektivisering af programmet har gjort os meget mere agile over for organisationerne. Vi er i stand til at svare hurtigere og mere effektivt, og fordi henvendelserne ofte
går direkte til relevante og specialiserede medarbejdere, undgår vi flaskehalse.
Det har i den grad været med til at øge organisationernes udbytte af vores indsats", fastslår advokat Lars Mygind Bojsen, der er ansvarlig for den overordnede koordinering af Plesners pro bono rådgivning.
Modnet og fleksibelt setup
I dag samarbejder Plesner med otte udvalgte hjælpeorganisationer, der gennem en årrække har modtaget pro bono juridisk rådgivning og konkret hjælp til at løse
en lang række større og mindre opgaver. Organisationerne agerer i stigende grad som almindelige klienter, der henvender sig med konkrete opgaver.
"I starten skulle organisationerne typisk hjælpes lidt på vej med at identificere behovet for rådgivning. I dag er de fleste af organisationerne gode til at benytte sig af rådgivning om både stort og småt. Jeg ser det som et udtryk for, at vores setup med organisationerne er blevet mere modent og fleksibelt. Den fleksibilitet har ikke alene skabt ny energi i kontakten til hjælpeorganisationerne, men også større motivation hos vores egne medarbejdere, som kan mærke, at ressourcerne udnyttes effektivt. Det ser jeg som en stor fordel."
Komplekse opgaver
Alle otte hjælpeorganisationer har særlig fokus på udsatte børn og unge samt alvorligt syge. Der er i årets løb ikke kommet nye organisationer til, men mængden
og kompleksiteten af opgaver for de nuværende organisationer er stigende. Flere hjælpeorganisationer er i hastig vækst og har brug for Plesners juridiske assistance og faglige specialisering i processen.
Det gælder bl.a. Børns Vilkår, der for
nylig har åbnet nyt kontor i Århus,
og som bl.a. har fået juridisk hjælp til kontraktforhandlinger og andre forhold i forbindelse med etablering. Fonden Make-
2


   2   3   4   5   6