Page 3 - Plesner CSR 2019_DK
P. 3

Ambitiøse mål
TANKER FRA MP OG CSR-ANSVARLIG
Velkommen til den årlige rapportering
og præsentation af Plesners CSR- program. CSR-programmet er et af de mest vidtrækkende i branchen. Men
nok så vigtigt er CSR-indsatsen bredt forankret i vores organisation, og arbejdet er et væsentligt aspekt i vores hverdag med viden som omdrejningspunkt, og videndeling, inspiration og udvikling som den røde tråd.
Med vores mål forpligter vi os til at yde juridisk rådgivning efter de højeste etiske og professionelle standarder, at drive vores firma socialt og miljømæssigt ansvarligt, at yde gratis juridisk rådgivning og at støtte lokalsamfundet i øvrigt. Der er, som det fremgår af rapporteringen, reel handling bag ordene og god udvikling på alle fokusområder. Særligt takket være vores mange ildsjæle er der igen gjort fornemme fremskridt i forhold til de CSR-mål, vi satte os for et år siden.
Plesners CSR-initiativer er fortsat relateret til FN Global Compacts 10 principper,
der nu er konkretiseret i 17 Verdensmål (Sustainable Development Goals). Disse verdensmål er særdeles ambitiøse. Der er ganske enkelt brug for, at vi alle yder det bedste bidrag, vi kan - og så lidt ekstra.
Vi er så privilegerede at have meget dedikerede medarbejdere her i Plesner, og der er al mulig grund til at sende
en varm tak til disse - samt til vores samarbejdspartnere og klienter - for den store opmærksomhed, anerkendelse og opbakning, der fra alle sider vises omkring vores CSR-arbejde. Vi er ydmyge og stolte over, at vi med denne fælles indsats kan bidrage og måske endda inspirere andre.
Tak for din opmærksomhed og god læselyst.
København, juni 2019
Tom Kári Gitte Holtsø Kristjánsson CSR-ansvarlig partner Managing Partner
1


   1   2   3   4   5