Page 5 - Plesner CSR 2019_DK
P. 5

A-Wish Danmark har styrket båndene
til den verdensomspændende Make-A- Wish Foundation og efterspurgt juridisk rådgivning for at sikre overholdelse af fælles internationale vedtægter og retningslinjer.
Ressourcebesparende specialisering
Plesner har ifølge Lars Mygind Bojsen
fortsat mulighed for at tage flere opgaver ind på pro bono basis. Men stigende opgavemængde vil på sigt nødvendiggøre en mere decentral organisering af arbejdet. Forankring af ansvaret på flere hænder internt i Plesner kan vise sig at være vejen
til yderligere optimering af de interne processer omkring gratis juridisk rådgivning.
"Kimen er allerede lagt til en yderligere udvikling af vores interne organisering af pro bono arbejdet. Et godt eksempel er Make- A-Wish Danmark, der siden samarbejdets start i 2015 har fået hjælp til at udfærdige
og målrette ansøgninger til almennyttige fonde for at sikre donationer til gavn for børn med livstruende sygdomme. Her ligger det daglige ansvar hos to advokatfuldmægtige, der sammen med faste studentermedhjælpere er specialiseret i netop denne type opgave og løbende har direkte kontakt til organisationen. Samarbejdet er meget effektivt og et fint eksempel på, hvordan decentralisering og specialisering sparer tid og ressourcer for alle involverede."
Positiv cirkel
Der er fortsat stor forskel på, hvor meget de enkelte organisationer trækker på Plesners hjælp. Gennem løbende dialog
vil vi fremadrettet hjælpe og vejlede hjælpeorganisationerne med at definere endnu flere opgaver, hvor Plesner kan bistå med relevant juridisk bistand.
"Jo mere hjælpeorganisationerne bruger os,
jo bedre lærer vi dem at kende, og jo mere målrettet og specialiseret hjælp kan vi yde. Øget interaktion sætter gang i en positiv
cirkel, hvor vi internt bliver mere effektive i vores opgaveløsning, og hvor den enkelte organisation i højere grad får den nødvendige hjælp til selvhjælp", understreger Lars Mygind Bojsen.
3


   3   4   5   6   7