Page 3 - Plesner CSR 2018
P. 3

CSR bor i Plesner-ånden Tanker fra MP og CSR-ansvarlig
’Plesner er virksomhedernes darling’. Omtalen faldt i medierne ved årets begyndelse, efter at Plesner havde indtaget førstepladsen i Kantar Sifo Prosperas årlige ’Tier 1 Law Firm Review in Denmark 2018’.
At være en markant nummer ét hos de største og mest professionelle virksom- heder er den vigtigste anerkendelse, man kan opnå som rådgiver. Det er noget, vi er glade for - og ydmyge overfor. Og vi bliver ved med at stræbe efter at forbedre os. Det gælder også, når vi taler CSR.
Plesners CSR-program er et af de mest vidtrækkende i branchen. Vi har med programmet forpligtet os til at yde juridisk rådgivning efter de højeste etiske og professionelle standarder, at drive vores firma socialt og miljømæssigt ansvarligt, at yde gratis juridisk rådgivning, og at støtte lokalsamfundet i øvrigt. Der er, som det fremgår af dette års rapportering, reel handling bag ordene og god udvikling på alle fokusområder.
Vi kan yde vores bidrag takket være et hold af fantastiske og engagerede Plesner- kolleger, som er top-skolet i vores fag til at identificere og løse udfordringer og ikke acceptere hindringer for en god proces. På samme måde bruger vi også vores faglige kompetencer til at finde gode løsninger inden for CSR.
Plesners CSR-initiativer er fortsat relate- ret til FN Global Compacts 10 principper, der nu er konkretiseret i 17 Verdensmål (Sustainable Development Goals). Hvis verdenssamfundet skal lykkes med de ambitiøse mål, er der hårdt brug for, at vi alle yder et seriøst bidrag. Vi tror på fælles goder og fælles ansvar.
Vel vidende at vores indflydelse i den store sammenhæng er - og kun kan være - marginal, fortsætter vi vores dedikerede arbejde med bæredygtighed og samfunds- ansvar. Det bor i Plesner-ånden, at vi gerne vil bidrage det bedste, vi kan.
København, juni 2018
Tom Kári Gitte Holtsø Kristjánsson CSR-ansvarlig partner Managing Partner


   1   2   3   4   5