Page 5 - Plesner CSR 2018
P. 5

administration og gjort det meget nemmere at koble organisationerne og de indkomne opgaver med relevante fagpersoner. Det er med til at øge medarbejdernes motivation til i højere grad at opsøge opgaverne”, forklarer Lars.
En fed måde at udnytte sine evner på
Lars Mygind Bojsen er selv garant for, at man får meget igen som en del af Plesners pro bono netværk.
”Mange af mine kolleger har læst jura og efterfølgende valgt advokatvejen, fordi de i bund og grund gerne vil hjælpe andre men- nesker eller gøre en forskel på samfundsplan. Vi er også mange, der ser det som en helt
naturlig del af vores virke at give tilbage ved at bruge tid på frivilligt arbejde, f.eks. i rets- hjælpen eller anden gratis rådgivning. Det har jeg selv gjort som studerende, og jeg fandt det derfor helt naturligt at fortsætte engage- mentet som advokat hos Plesner. Ikke fordi jeg føler, at jeg skal gøre det, men simpelthen fordi det interesserer og inspirerer mig. Det
er ganske enkelt en fed måde at udnytte sine evner på”, pointerer Lars Mygind Bojsen.
I den seneste rapporteringsperiode har mere end 50 advokatfuldmægtige, advoka- ter og partnere brugt over 1.000 juridiske timer på det frivillige arbejde i projektet. Dertil kommer et betydeligt timeantal fra sekretærer og administrativt personale.
Plesner yder rådgivning til udvalgte danske hjælpeorganisationer:
•Bryd tavsheden (tidligere Børn og Unge i Voldsramte Familier) •Børns Vilkår
• Julemærkefonden
•Red Barnet Ungdom
• Scleroseforeningen •Make-A-Wish Ønskefonden
• Muskelsvindfonden
•Børne Hjernecancer Fonden (NY)


   3   4   5   6   7