Page 5 - CSR_2016_final
P. 5

Kvinder og karriere Det seneste år
Vores mentorordning for kvindelige jurister har nu kørt i to år. Gennem sparring og råd om udvikling, uddannelse og karriere har det været målet at give vores mentees den nødvendige inspiration og støtte til at overveje en karriere som partner. I dag har størstedelen af de kvindelige jurister, der er i målgruppen for ordningen, været igennem et mentorforløb – gennemgående med fine tilbagemeldinger.
Som et led i vores arbejde med at videreudvikle og fastholde vores kvindelige talenter har vi også i det seneste år gennemført halvårlige panelaftener med temaer, der optager dem.
Et vigtigt tema har været Plesners egne rollemodeller, der kan vise vejen til partnerkarrieren. I efteråret 2015 deltog 17 kvindelige jurister i en paneldebat med tre af husets ledende kvindelige kolleger, der for- talte om deres vej til at blive partner, og hvordan man håndterer de udfordringer, der viser sig undervejs. Partnernes personlige og professionelle historier var et godt udgangspunkt for aftenens debat. Mange spørgsmål gik på fleksibiliteten mellem arbejde og privatliv, og i hvilket omfang det er muligt at forene karrieredrømme med familieliv. Deltagerne spurgte også ind til partnernes egen karriereplanlægning og de prioriteringer, man som kvinde skal forholde sig til, når man vælger partnerkarrieren til. Desuden fokuserede debatten på fordele og ulemper ved at være kvindelig partner i en mandsdomineret branche og nødvendigheden af at skabe faglige netværk til inspiration og sparring.
Der var positive tilbagemeldinger på denne mødeform, som i juni blev fulgt op af et lignende panelarran- gement. Her deltog tre mandlige partnere, der delte deres historier om karrierevalg, og hvordan de selv sikrer en god balance mellem arbejdsliv, fritid og familie. Fokus lå desuden på arbejdet med at udvikle
en selvstændig forretning, herunder tiltrække og fastholde klienter. Deltagerne spurgte blandt andet
ind til den indsats, det har krævet af de tre partnere, hvilke erfaringer – gode og dårlige – de har gjort sig undervejs, og hvordan Plesners organisation har støttet dem i deres proces.
5
Kvinder & Karriere
• 58 partnere – heraf er ni kvinder
• 62 advokater – heraf er 28 kvinder
• 57 advokatfuldmægtige – heraf er
23 kvinder


   3   4   5   6   7