Page 3 - CSR_2016_final
P. 3

Juridisk rådgivning
Som et ledende dansk advokatfirma indtager vi en særlig stilling i et retssamfund. Vores mål er at tiltrække og fastholde klienter, der efterspørger markedets mest kvalificerede og specialiserede juridiske rådgivning. Vores partnere (firmaets ejere) har derfor forpligtet hinanden til at yde juridisk rådgivning efter de højeste etiske og professionelle standarder.
Vi ansætter alene de bedst kvalificerede medarbejdere inden for deres felt og lægger stor vægt på vedvarende faglig og personlig udvikling. Det sikrer vi blandt andet ved at etablere specialeafdelinger og teams med højt fagligt indhold. Derudover opretholder vi et nært internationalt samarbejde med førende advokatfirmaer i alle væsentlige samhandelslande.
En af firmaets partnere indtager rollen som Compliance Officer med den primære opgave at sørge for, at eksterne regler, der regulerer professionen, omsættes til interne regler – og at disse regler overholdes. Vi efterlever naturligvis loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge. Desuden har vi fastsat restriktive regler for vores partneres og medarbejderes forretningsmæssige virke ved siden af firmaet. Og vi har etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel. Vores Compliance Officer refererer direkte til bestyrelsen.
Det seneste år
Plesners ambition er at være markedsleder på juridisk rådgivning i de mest krævende og komplekse sager. Igennem det seneste år er vores arbejde endnu engang blevet bemærket gennem topplacering i flere internationale ratings, der primært er baseret på interviews med advokatfirmaer og klienter. Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 og International Financial Law Review (IFLR) placerer Plesner i den højeste kategori, Band 1, inden for en række juridiske specialer. I foråret 2016 blev Plesner desuden som det første danske advokatfirma nogensinde kåret til ”Nordic Law Firm of the Year” af det anerkendte internationale tidsskrift The Lawyer.
Plesner er særdeles restriktiv, når det gælder forebyggelse og undgåelse af interessekon- flikter. Vores systemer er udviklet til at opfange og afbøde eventuelle konflikter på det tidligst mulige tidspunkt. Vi har videreudviklet vores habilitetsprocedurer, som hjælper os med at afklare, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt i de sager, vi påtager os. Inden vi forpligter os til en opgave, vurderer vi ligeledes, hvorvidt klienter og konkrete arbejdsopgaver harmonerer med Plesners etiske standard.
Det er et vigtigt element i vores CSR-politik, at vi arbejder på en måde, som tjener til advokatstandens anseelse. For os er det derfor både rigtigt, naturligt og ansvarligt at stille os til rådighed for Advokatrådet, der udgør bestyrelsen i Advokatsamfundet, som
er advokatbranchens tilsynsmyndighed. Vores partner, advokat Peter Fogh, blev i juni 2015 valgt til ny formand for Advokatrådet for en 4-årig periode – en vigtig tillidspost, der kræver en stor indsats og har betydning for hele advokatstanden.
Det kommende år
I det kommende år vil vi arbejde på at indtage og cementere vores position som markeds- ledende advokatfirma inden for de centrale erhvervsjuridiske specialer. Det er væsentligt for os, at vi vedvarende styrker vores evne til at levere en forretningsorienteret, værdi- skabende og etisk uangribelig juridisk rådgivning til vores klienter. Vi vil fortsat arbejde
for menneskerettigheder, antikorruption og corporate governance - understøttet af en række nyudviklede værktøjer, som skal gøre compliance inden for disse områder nemmere for virksomhederne. Blandt andet er der generelt øget fokus på problematikken omkring hvidvask såvel i Danmark som internationalt. De stigende myndighedskrav om dokumenta- tion er en stadig større udfordring for erhvervslivet.
Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 og International Financial Law Review (IFLR) placerer Plesner i den højeste kategori, Band 1, inden for
en række juridiske specialer.
I foråret 2016 blev Plesner desuden
som det første
danske advokatfirma nogensinde kåret til ”Nordic Law Firm of the Year” af det anerkendte internationale tidsskrift The Lawyer.
3


   1   2   3   4   5