Page 2 - CSR_2016_final
P. 2

Indhold
Juridisk rådgivning 3
Social og miljømæssig ansvarlighed 4
Medarbejdertrivsel 4 Kvinder og karriere 5 Miljø og klima 6 Pro bono 7 Støtte til lokal-
samfundet 9
Sådan implementerer
vi Global Compact 11
MP OG CSR-ANSVARLIG HAR ORDET
Ansvarshavende partner: Casper Münter Tekst: Birgitte Boers, Ulla Schade Fotograf: Johannes Persson
Layout: Doppel Design
Som ledende tager vi ansvar
Der går en rød tråd fra vores arbejde med at levere den bedst tænkelige rådgivning i de største og mest komplekse sager, til vores Corporate Social Responsibility-indsats med at levere det bedst tænkelige positive bidrag i vores omgivelser. Plesners CSR-program
er et af de mest vidtrækkende i branchen. Vi har med programmet forpligtet os til at yde juridisk rådgivning efter de højeste etiske og professionelle standarder, at drive vores firma socialt og miljømæssigt ansvarligt, at yde gratis juridisk rådgivning og at støtte lokalsam- fundet i øvrigt. Inden for disse områder ser vi fortsat rigtig god udvikling i alle aktiviteter.
Tidligere på året blev vi kåret til ”Nordic Law Firm of the Year” af det anerkendte internationale tidsskrift The Lawyer. Det er første gang, at et dansk advokatfirma opnår denne udmærkelse. I begrundelsen for valget nævnes naturligvis primært kvaliteten i de juridiske præsta- tioner. Men også Plesners dedikerede arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar bemærkes. The Lawyer fremhæver Plesners skoleprojekt som et initiativ, der fortjener særlig respekt – både for
at gøre en positiv forskel på udvalgte skoler med mange tosprogede elever og for den måde, man samarbejder om at motivere og inspirere eleverne til at tage uddannelse alvorligt.
Kernen i vores strategi er samarbejde. På samme måde som vi bidrager til at passe på det omgivende miljø, så lægger vi også stor vægt på at passe på det interne miljø. Det har højeste prioritet for os at være en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og får mulighed for at udfolde og videreudvikle deres kompetencer. Således vil vi konti- nuerligt tiltrække de bedste talenter og være det naturlige hjemsted for de bedste og mest fremsynede medarbejdere. Vi er i det forgange år blevet endnu bedre til at arbejde på tværs af traditionelle faglige skel, og vi fungerer som et hold i alt, hvad vi foretager os – fordi vi skaber størst værdi for vores klienter, når vi kombinerer vores samlede ekspertise i vores rådgivning og juridiske løsninger.
I vores forrige CSR-rapportering opsatte vi en række mål og under- støttende aktiviteter for den kommende periode. Alle periodens målsætninger er opfyldt. Aktiviteterne har endvidere givet indsigt og inspiration til nye målsætninger for det kommende år, og det er en glæde at rapportere til UN Global Compact.
Vi tror på kontinuerlig udvikling, og at man altid kan blive lidt bedre.
Tom Kári Kristjánsson Casper Münter managing partner CSR-ansvarlig partner
København, juni 2016


   1   2   3   4   5