Page 77 - Skaven-2023_E-paper
P. 77

 Hund med på ferie
Når man tager hunden med på ferie beder vi dig respektere følgende bestemmelser:
• Du har det fulde ansvar for din hund og skal have tegnet en hundeansvarsforsikring • Medbring aldrig flere husdyr end det maximale antal for sommerhuset • Du skal sørge for at din hund ikke generer naboer eller andre personer • Husdyr må ikke ligge i møbler, senge o.s.v. • Efterlad altid sommerhuset rengjort. Hvis der efter endt lejemål konstateres øde- lagte ting, vil du som lejer være erstatningspligtig • Hunden skal altid føres i snor. Det er dog tilladt at lade en hund under opsyn løbe frit på stranden fra 1. oktober til 31. marts (der findes enkelte undtagelser) • Man skal altid samle hundens efterladenskaber op • Lad aldrig hunden sidde i en bil • Sørg altid for frisk vand til hunden • Lad aldrig en hund gå i vandet uden opsyn • Tænk på hundens poter i varmt vejr - sand og asfalt bliver hurtigt varmet op • Andre husdyr som hamstre, marsvin, kaniner og skildpadder skal altid være i bur, når de ikke er under opsyn • Læs mere i Den danske hundelov eller på www.dyrenes-beskyttelse.dk
Dogs on vacation
When you take the dog along with you on vacation, we ask you to respect the following guidelines:
• You take full responsibility for your dog and sign under on liability insurance for your dog • Never bring more pets than the maximum amount allowed for the summer home • You need to make sure your dog does not bother neighbors or other people • Pets may not lay on the furniture, beds, etc. • Always leave the summer house clean. If anything is de- emed broken after the rental period is up, you as the renter will be held accountable • Dogs are always to be leashed. It is however allowed to have a dog run freely on the beach from October 1 to March 31 (few exceptions exist) • You should always pick up your dog’s excrement • Never leave a dog in a car • Always make sure you have fresh water for your dog • Never let a dog go in the water unattended • Pay attention to a dog’s paws in warm weather – sand and asphalt can quickly heat up • Other pets such as hamsters, guinea pigs, rabbits, and turtles/tortoises are to always be in a cage when they are not attended for. • Get more information in the Danish dog law or at www.dyrenes-beskyttelse.dk
Urlaub mit Hund
Wenn mann ein Haustier auf Urlaub mitgebracht hat, bitten wir Sie folgende Regeln zu beachten:
• Eine Hundehaftpflicht-Versicherung ist notwen- dig • Sie dürfen nur die für das von Ihnen ge- mietetet Ferienhaus Zugelassene Anzahl Tiere mit- bringen • Bitte denken Sie an Ihren Nachmieter und hinterlassen Sie das Haus und das Grundstück in einem sauberen Zustand • Wir bitten Sie dafür Sorge so tra- gen, das Ihre Hund nicht die Nachbarschaft stört. • Der Hund muss immer an der Leine geführt werden. Es ist erlaubt zwischen 1. Oktober und 31. März Ihr Hund an den Stränden frei laufen (achten Sie bitte auf die örtlichen Beschilerungen). • Alle hinterlassen-schaffen des Hundes müssen selbstverständlich eingesammelt werden • Lassen Sie den Hund nie allein in einem Auto • Der Hund muss immer frischem Wasser haben • Denken Sie an die empfindlichen Pfoten des Hundes wenn die Sonne scheint - Sand und Asphalt kön- nen sehr warm warden • Weitere Informationen Sie
im dänischen Hundegesetz oder auf www.dyrenes- beskyttelse.dk
77
     75   76   77   78   79