Page 2 - Bevar smilet_2018
P. 2

Indkaldelse
I tandplejen indkalder
vi via digital post(E-boks.) og bruger SMS service.
Åbningstider
Vi har åbent alle skoledage 8-15
Velkommen til Tandplejen Næstved Kommune
Alle børn og unge
fra 0 til det fyldte 18 år behandles gratis i Næst- ved kommunale tandpleje.
Vi indkalder automatisk til undersøgelse på den tandklinik, hvor I hører til.
Der er forskel på, hvor ofte børn har behov for at få undersøgt tænder- ne. Nogle vil derfor blive indkaldt til undersøgelse oftere end andre.
I er velkommen til at ringe til jeres klinik, hvis I har spørgsmål.
En god oplevelse
Vi har mange års erfaring med børn og unge og kan derfor tilbyde un- dersøgelse og behand- ling, som er afstemt efter børnenes behov og mo- denhed. Ligeledes bliver vores viden opdateret, så vi til enhver tid arbejder efter de anbefalede me- toder og med de bedste materialer.
Børnene vænnes stille og roligt til at gå til tandlæ- ge, og vi gør vores bed- ste for, at det skal være en god og positiv ople- velse.
Vi lægger vægt på:
◆ at børnene føler sig trygge ved at komme på klinikkerne, og at de har tillid til os
◆ at have et godt sam- arbejde med jer som for- ældre
◆ at forebygge tandsyg- domme i stedet for at be- handle dem
◆ at så vidt muligt give smertefri behandling
◆ at klinikkerne er lyse og venlige, og at de er indrettet, så kravene til klinikhygiejne og sterili- sation kan overholdes.
2
3


   1   2   3   4   5