Page 4 - Bevar smilet_2018
P. 4

Sunde tænder... hele livet!
Skolebørn
Vi indkalder jeres barn til undersøgelse i sko- letiden sammen med klassen. (evt. bus) Hvis der er behov for yderligere tandpleje indkalder vi jeres barn individuelt.
Ved undersøgelsen ser tandlægen/ tand- plejeren på tænder, tandkød og tandstil- ling. Jeres barn får at vide, hvad I sammen kan gøre for at undgå huller, tandkødsbe- tændelse og syreska- der.
I er naturligvis altid velkomne til at følge jeres barn eller ringe for yderligere infor- mation. I de mindste klasser giver vi altid skriftlig besked med hjem.
Forebyggelse
Efter behov kan vi til- byde forebyggende behandling. Det kan være fluorbehandling eller lakering af dybe furer i tænderne, eller det kan være individu- el hjælp til tandbørst- ning, hvis der f.eks. er huller eller tandkøds- betændelse.
Hjælp dit barn
Tænderne skal holde hele livet, og derfor er det vigtigt, at du hjæl- per dit barn med at børste tænderne helt rene 2 gange om da- gen helt frem til 10 – 12 års alderen. Først der er børnenes moto- rik udviklet tilstrække- ligt til, at de selv kan klare tandbørstningen.
Det er vigtigt, at dit barn lærer at spise sundt og varieret kost. Begræns slik og so- davand mest muligt, til højest en gang om ugen. Drik vand eller mælk.
4


   2   3   4   5   6