Page 6 - Bevar smilet_2018
P. 6

HUSK! HUSK!
Det er vigtigt, at I har Det er vigtigt, at I har
en ulykkesforsikring, en ulykkesforsikring,
ddeerrddækkkerrttandskader
Efter et slag, kan der komme betændelse på roden og der ses en lille blære / tandbyld helt oppe under læben.
Tandskader
Tandskader
Tandskader
Skader på mælke- Skader på mælke-
Skader på bliven- SSkkaaddeerr ppåå bblilvievnendndedee
Allerbedst:
tænder: tænder:
de tænder tætænnddeerr
AllAllelrlrbebrebdesdt:st:SæStætantdadenendnen
påpåpllapadlasdsii titantadnrædrkækeknk.e. n.
Sæt tanden på plads i
Søg tandllæge hurtiigst Søg tandlæge hurtigst
Det er meget alminde-
Hvis tanden/tænderne
tandrækken. Søg tand-
Det er meget allmiindelliigt, Det er meget almindeligt,
Hviis tanden/tænderne er Hvis tanden/tænderne er
læmgueulliightu.rTtaingndsdltlægmgeunlivgviiltl.så muligt. Tandlægen vil så
Tafnfodrslsæøgeanat svsæilttseådefnonrf-ast forsøge at sætte den fast
ligt,atbørnslårderes
ermegetløseellerslå-
at børn sllår deres mæll- at børn slår deres mæl-
meget lløse ellller sllået meget løse eller slået
mælketænder. Skulle
et skæve/i stykker skal
ketænder. Skullle det ske ketænder. Skulle det ske
skæve/ii stykker skall bar- skæve/i stykker skal bar-
iigen. Hviis denne skade
igen. Hvis denne skade sker udenfor vores
det ske kan du beroli-
barnet til tandlæge.
søge at sætte den fast
for diit barn, kan du bero- for dit barn, kan du bero-
net tiill tandllæge, men net til tandlæge, men
igens.keHrvis dudeennfeorska-vores åbniingstiider, så kontakt
lliige barnet og standse en lige barnet og standse en
iikke nødvendiigviis samme ikke nødvendigvis samme
ge dit barn og standse
Ring til klinikken og
eventuell bllødniing med eventuel blødning med
dag. Hviis I er ii tviivll, så dag. Hvis I er i tvivl, så
de såkbenrinugdsetindfeor,r svåorkeosntakt skadestuen.
en eventuel blødning
snak med os.
lliidt iis. lidt is.
kontakt os. kontakt os.
åbnisnkgasdteidsteure,n.så kon- takt skadestuen.
HHvvivsiisdetkunerenmiinidndr-re Hvis det kun er en mindre
Hvis en tand er knæk- keHtv,iisbeønrtamanadnerfoknrnsæøkgket,
dsrkekadsdke,a, der, edretdt estjjæsjllædeln-nt skade, er det sjældent
Hvis en tand er knækket,
nødvendiigt at gå tiill tand-
atbøfirnmdaeantfafonrsdsøsgtuematptfefiind,de bør man forsøge at finde
Vi kan henvise til den- ne App.
dent nødvendigt at gå
tandstumpen, opbevare
opbevare den fugtigt
llæge med det samme.
den fugtiigt f.eks. ii et gllas
læge med det samme.
den fugtigt f.eks. i et glas
til tandlæge med det
f.eks. i et glas mælk el-
samme.
mælk eller vand, og tage
Ved større skader kon- Ved større skader kon- taktes Tandpllejjen. Hviis
ler vand, og tage den
den med tiill tandllægen.
med til tandlægen.
taktes Tandplejen. Hvis
Ved større skader
en mælketand er slået ud, skall den iikke sættes
Hvis en blivende tand er sllået hellt ud, skall den
kontaktes Tandplejen.
Hvis en blivende tand
Huvdis,seknalmdæenlkiektkaensdæettres op iigen.
ersslålåetethehletltudu,d,sksaklalden opbevares ii mællk elller ii
ellmeruinmdeunn.dTean.deTnanmdåenikke rengøres.
måreinkkgeørreesn. gøres.
6 8
8
med en isterning.
nødvendigt at gå til tand-
tandstumpen, opbevare
en mællketand er sllået
solåpeitguedn., skal den ikke sættesopigen.
deonpobepvbaerveasriesmæi mlkæelkler i munden. Tanden må iikke
mællk elller vand, og tage
den med til tandlægen. Hviis en blliivende tand er


   4   5   6   7   8